Söktips

I e-handeln kan sökning ske på flera sätt. Den enklaste sökningen kommer man åt direkt i sökrutan.

Sökning utan prefix

Om sökning görs utan prefix så måste det första och något av de eventuellt efterföljande sökorden ingå i resultatposten för att sökningen skall vara lyckad. Om fler än två sökord anges betraktas detta som ”OCH” mellan de två första orden och ”ELLER” mellan de efterföljande, dvs. första ordet och något av de efterföljande måste finnas i sökt post.

STOL Visar poster som innehåller ordet stol.

STOL EK Visar poster som innehåller orden STOL och EK.

STOL EK BJÖRK Visar poster som innehåller orden STOL och EK eller BJÖRK.

Sök med citationstecken

Söker efter träffar med exakt den angivna ordföljden.

”BLÅ STOL” Resultatposterna måste innehålla strängen ”blå stol” i angiven ordföljd

Sök med plustecken (+)

Det angivna order eller söksträngen måste finnas med bland träffarna. Man kan säga att + tecknet står för ”AND”.

+STOL Resultatposterna måste innehålla ordet stol.

+”BLÅ STOL” Resultatposterna måste innehålla strängen ”blå stol” i angiven ordföljd.

Sök med minustecken (-)

Det angivna ordet eller söksträngen får inte finnas med bland träffarna. Man kan säga att – tecknet står för ”NOT”.

-STOL Resultatposterna får inte innehålla ordet stol.

-”BLÅ STOL” Resultatposterna får inte innehålla strängen ”blå stol” i angiven ordföljd.

Sök med jokertecken (?, *)

? ersätter ett tecken.

* ersätter en sekvens av tecken.

ST?L Matchar t.ex. stål, stol

ST*L Matchar t.ex. stål, stol, ställ, strandpall

Sök med små och stora bokstäver

Det har ingen betydelse om små eller stora bokstäver används i sökningen.

INNOVATIVA LÖSNINGAR FÖR
STRÖMFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING

Kvalitet

På Awimex arbetar vi noggrant för att välja produkter och lösningar som faktiskt fungerar. Nu och över tid.

Kunnande

I mer än 40 år har vi levererat innovativa lösningar inom strömförsörjning och belysning. Kunskap och engagerade medarbetare är vår nyckel.

Service

Vår framgång bygger på att dina lösningar fungerar. Därför hjälper vi dig så att du blir nöjd. Vår support är tillgänglig.

keyboard_arrow_up