Miljöpolicy

Denna miljöpolicy omfattar hela företagets verksamhet och samtliga medarbetare.

I vår verksamhet strävar vi alltid efter att påverka miljö och klimat så lite som möjligt.
Vår fordonspark uppgraderas mot elhybrid-/och elbilar för att minska CO2-utsläppen.
Vi arbetar förebyggande avseende miljörisker och hushållar med naturresurser och energi.
Det finns en öppenhet och ett engagemang kring miljöfrågor som inger förtroende för
verksamheten hos både anställda, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Awimex företagsledning har det övergripande ansvaret för miljöarbetet
och fastställer policy, ledningssystem och riktlinjer.
Alla medarbetare ansvarar för att miljöledningssystemet efterlevs.

Våra miljömål följs upp kontinuerligt och vi analyserar miljöpåverkan av eventuellt nya
eller förändrade processer i verksamheten. Vi följer naturligtvis också de lagar
och bindande krav som gäller för vår bransch.

Vi ställer även miljökrav på leverantörer, entreprenörer och övriga samarbetspartners
samt redovisar öppet vår egen miljöpåverkan och vårt miljöarbete.

 

Policyn antagen 2018-03-10
Policyn reviderad 2021-03-23
Ledningen på Awimex International AB

keyboard_arrow_up

  NYHET!
  NEAT, vår egen serie modellanpassade fästen för montering av extraljus.

  Finns till följande bilmodeller:
  Volkswagen Amarok 2024+
  Volkswagen Caddy 5 2020+
  Volkswagen Crafter 2017+
  Ford Transit Custom 2024+
  Tesla Model Y 2020+
  Tesla Model 3 2017-2023