Miljöpolicy

 1. Hem
 2. chevron_right
 3. Miljöpolicy

Denna miljöpolicy omfattar hela företagets verksamhet och samtliga medarbetare. I vår verksamhet ska vi ska alltid sträva efter att påverka miljö och klimat så lite som möjligt. Det ska finnas en öppenhet och ett engagemang kring miljöfrågor som i förlängningen leder till ett förtroende för vår verksamhet hos anställda, kunder, allmänhet och myndigheter.

Organisation

Företagsledningen på Awimex har det övergripande ansvaret för miljöarbetet. Ledningen fastställer miljöpolicy, ledningssystem och riktlinjer för miljöarbetet.
Alla medarbetare på Awimex ansvarar för att vårt miljöledningssystem efterlevs.

Mål

 • Vi ska alltid sträva efter att påverka miljö och klimat så lite som möjligt
 • Det ska finnas mätbara miljömål med kontinuerlig uppföljning
 • Alla medarbetare ska ha kunskap kring miljörisker i vår verksamhet
 • Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning samt övriga lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av
 • Arbeta förebyggande avseende miljörisker och hushålla med naturresurser och energi
 • På förhand analysera miljöpåverkan av nya eller förändrade processer
 • Utbilda, informera och engagera vår personal till delaktighet och ansvar i miljöarbetet
 • Ställa miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan

 

Policyn antagen 2018-03-10

Ledningen på Awimex International AB

Meny