Systemförslag Vi på Awimex får ofta frågor om hur ett system bör anslutas på bästa sätt. Nedan presenterar vi några olika standardsystem för 12 och 24V.

Standard 12V-system

Standard 24V-system

Utökat 12V-system

Standard 24V-system,

dubbla batterier

Kantinbil En återkommande fråga från våra kunder vid bygge av fordon som skall transportera matkantiner (exempelvis skolbespisning) är hur det stora effektbehovet ska kunna hanteras? Den mängd batterier som krävs, och behovet av en kraftfull omformare gör att det kan verka svårt att en sådan byggnation ska kunna genomföras i praktiken. Med denna problematik i bakhuvudet tog vi fram ett koncept som minskar batteribehovet och omformarens effekt med upp till två tredjedelar! Detta innebär viktiga besparingar avseende vikt, utrymme och kostnader. Systemet är väl beprövat och har emottagit lovord vid miljöinspektioner. Se nedanstående dokument för mer info och beskrivning om systemets uppbyggnad.

Konceptbeskrivning

Distributionscentral,

data

Distributionscentral

Systemförslag
© Awimex International AB - 2018