VSR

• Startbatteriet skyddas mot urladdning vid anslutning av extra batteribank • Startbatteriet skyddas mycket bra från urladdning • Batterierna särkopplas om spänningen sjunker under frånslagsnivån • Reläet och kontrollelektroniken som är hermetiskt inkapslat ger inget spänningsfall samt har en LED som lyser vid tillslag • DS, Dubbel Sensor dvs 2 oberoende sensorsystem, gör att man med separat laddare för extrabatteriet laddar först detta batteri till 90% innan startbatteriet parallellkopplas • 701-MDVS & 720-MDVS har nödparallellkoppling från fjärrbrytaren (10 min). Stiger inte spänningen bryter den automatiskt. • DVSR har möjlighet för fjärrindikering och aktivering/avaktivering via t.e.x tändning

MBR

• För alla typer av batterier, där startbatteriet laddas först innan uppladdning sker av batteribank 2 • Motståndskraftig mot fukt och vibrationer gör att MBR används i räddningsfordon,bussar, lastbilar, husbilar och båtar • Mikroprocessorstyrda omslagstider, för att förebygga oönskade till-/frånslag, gör att startbatteriet kan laddas till cirka 90% innan automatisk parallell uppladdning sker av extrabatteriet • Batterierna särkopplas om spänningen sjunker under frånslagsnivån • Skyddar extrabatteriet mot överspänning från laddarenheten • För motorstartshjälp kan extrabatteriet kopplas in i parallell, om extrabatteriets spänning är högre än startbatteriets • Reläet och kontrollelektroniken är hermetiskt inkapslat och ger inget spänningsfall • För övervakning kan en kontrollampa anslutas

MBI, laddningsfördelare

• Syftet är att fördela laddningsströmmen till 2-3 batteribanker av samma nominella spänning samt att isolera strömflödet mellan dessa batterier • MBI kan även fördela laddningsströmmen från mer än en laddarenhet, vilket är mycket användbart vid generator- och landströmsladdning (Båtar, Husbilar, Servicefordon) • Ger inget spänningsfall, vilket är typiskt för andra fördelare ex. diodbryggor • Automatisk justering till nominell batterispänning, vilket gör att batterierna snabbt blir 100% uppladdade utan att man nödvändigtvis behöver ändra laddarenhetens spänning • Dramatisk förbättring av batteriladdningen med bibehållen standardgenerator

Cyrix

• För alla typer av batterier, där startbatteriet först laddas innan uppladdning av batteribank sker • Motståndskraftig mot fukt och vibrationer gör att Cyrix används i räddningsfordon, bussar, lastbilar, husbilar och båtar • Mikroprocessorstyrda omslagstider, för att förebygga oönskade till-/frånslag, gör att startbatteriet kan laddas till cirka 90% innan automatisk parallell uppladdning sker av det extra batteriet • Batterierna särkopplas om spänningen sjunker under frånslagsnivån • För motorstartshjälp kan extrabatteriet kopplas in parallellt, om extrabatteriets spänning är högre än startbatteriets • Reläet och kontrollelektroniken är hermetiskt inkapslat och ger inget spänningsfall • Med Start Assist via extern brytare kan reläet tvångssammankoppla start- och förbrukningsbatterierna (i 30 sek)
Cyrix-ct 120A

Battery Protect, batterivakt

• Övervakar batteriet mot för låg spänning, som då automatiskt kopplar bort alla förbrukarna • Förhindrar en djupurladdning och förlänger därmed batteriets livslängd • Återställs automatiskt i tillslaget läge när batteriet uppladdas • Kan användas som underspänningslarm med optisk/akustisk signal via extern lampa/summer • Hög motståndskraft mot fukt och vibrationer gör att de används mycket i våra applikationer • Reläet och kontrollelektroniken är hermetiskt inkapslat • Inget spänningsfall • Justering av till- & frånslag • Display som visar valt från- och tillslagsprogram • Kan styras från VE.Bus BMS vilket möjliggör Li-ion
Skiljerelän och batteriseparatorer
Cyrix-ct 230A (Ny version)
© Awimex International AB - 2018

ArgoFET, laddningsfördelare

• Syftet är att fördela laddningsströmmen till 2-3 batteribanker av samma nominella spänning samt att isolera strömflödet mellan dessa batterier • Ger inget spänningsfall, vilket är typiskt för andra fördelare ex. diodbryggor • Automatisk justering till nominell batterispänning, vilket gör att batterierna snabbt blir 100% uppladdade utan att man nödvändigtvis behöver ändra laddarenhetens spänning • Dramatisk förbättring av batteriladdningen med bibehållen standardgenerator
BP-100 BP-220

Powertector, batterivakt

• Övervakar batteriet mot för låg spänning, som då automatiskt kopplar bort alla förbrukarna • Förhindrar en djupurladdning och förlänger därmed batteriets livslängd • Programmerbar i 10 olika lägen • Återställs automatiskt i tillslaget läge när batteriet uppladdas • Batterivakten kan manuellt inaktiveras via exempelvis tändning eller annan signal (gäller 40A-modeller och större) • Batterivakten kan vid nödsituationer manuellt tvångsstyras under 4 minuter (gäller 100A-modeller och större) • Kan användas som underspänningslarm med optisk/akustisk signal via extern lampa/summer • Inget spänningsfall • Livstids garanti
PT-100 PT-40 PT-20

D250SA (CTEK)

Artnr: 13802 D250SA är en helautomatisk, 5-stegsladdare som levererar upp till 20A ström till alla 12V-batterier från 40 - 300Ah. Bly-syra, EFB, MF, Ca/Ca, AGM och Gel. Den har valbara laddningsspänningar (14,4V alt. 14,7V) och kan använda kraft genom dubbel ingång från generator samt solpanel (inbyggd MPPT-regulator). När servicebatteriet är fulladdat, kommer D250SA att automatiskt omdirigera underhållsladdningsströmmen till startbatteriet. Eliminerar behovet av skiljerelän och dioder. D250SA kan upprätthålla en stabil uteffekt upp till 20A till fordon utrustade med smarta ECU-styrda generatorer och har även en temperatursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållanden. Kompatibel med SMARTPASS 120 (nedan) för upp till 140A laddning
D250SA

SMARTPASS 120 (CTEK)

Artnr: 13800 Smartpass 120 är en 120A energihanteringslösning som distribuerar och styr den tillgängliga energin från generatorn för att driva servicebatterier och förbrukare. Enheten hanterar alla 12V-batterier mellan 28 - 800Ah. Batteriskyddsfunktionen för Smartpass 120 säkerställer att kritisk utrustning som till exempel radio, nödbelysning och navigationssystem alltid har ström och prioriteras när servicebatteriets spänning är lågt och kopplar från icke-kritiska förbrukare. Enhetens batteriskydd skyddar ditt servicebatteri från total urladdning och det inbyggda överhettningsskyddet minskar laddningsströmmen innan batteriets temperatur blir för hög. Smartpass 120 är kompatibel med D250SA (ovan).
SMARTPASS 120 D250SA + Smartpass 120 BP-65