Reklamationspolicy

Vid reklamation, kontakta någon av nedanstående personer innan retur av produkter sker. Ladda ner och fyll i reklamationsblanketten. Klicka här --> Reklamationsblankett Ert fakturanummer/ordernummer skall fyllas i så inköpsdatum framgår då olika produkter i vårt sortiment har olika garantitider. Denna blankett skall skrivas ut, och bifogas tillsammans med returkollit. Detta förfaringssätt leder till en snabbare reklamationshantering. Om ny produkt önskas innan den defekta är returnerad och godkänd, kommer denna att debiteras kunden. Vid retur och godkänd reklamation samt inom giltig garantitid, kommer den defekta produkten att krediteras. Retur av produkt är godkänd först efter vår kontroll. Om produkten visar sig vara felfri kommer produkten att returneras åter till kund. Vi förbehåller oss därför rätten att debitera er för nytt emballage, undersökningskostnader samt returfrakti de fall reklamationen inte är godkänd eller varan visar sig vara felfri. Vid godkänd reklamation erbjuds ni lagad/ersatt produkt eller kredit. Kund står för fraktkostnader av produkt till Awimex, och Awimex står för kostnader för retur av produkt till kund. I normalfallet accepteras inte ersättningskrav för kundens arbets-, restids-, stillestånds- eller bilkostnader. Ej överenskommen faktura från kund accepteras inte, faktura kommer omgående att skickas i original tillbaka till avsändaren/kunden. Transportskadat material skall anmälas direkt till transportfirman i samband med mottagandet av godset. Eventuella ersättningskrav skall anmälas till transportfirman.
Reklamation
© Awimex International AB - 2018

Stefan Dahl

0767 - 60 08 27

Robin Fransson

0767 - 60 03 62