CAN-bus interface, backsignal

Artnr: 60004 • CANM8 CANNECT PARK ONE (R) • Ger +12V ut vid backväxel
CAN-bus
© Awimex International AB - 2018

CAN-bus interface, helljus,

parkeringsljus, tändning

Artnr: 60002 • CANM8 CANNECT HIGHBEAM 3 • Ger +12V ut vid helljus, parkeringsljus, +15 tändning

CAN-bus interface, helljussignal

Artnr: 60000 • CANM8 CANNECT HIGHBEAM • Ger +12V när helljuset är på. Används för att styra extraljusrelä

CAN-bus läsare

Artnr: 60010 Denna läsare låter CAN-busgränssnittet läsa fordons CAN-busdata utan någon metallanslutning mellan gränssnittet och fordonets CAN- buss. Läsaren är säkrad kring en del av fordonets CAN Bus-kabeldragning och data läses av en induktionsmetod, vilket skyddar tillverkarens garanti. Direkt kompatibel med våra CANNECT interfaces (se ovan). Läsaren har en stark låsklämma för att behålla sin position runt CAN- kablarna. CAN-kablarna måste först räta sig på ett kort avstånd och HI-LO-kablarna identifieras och placeras i motsvarande kanaler i läsaren innan läsarhuset kan stängas över ledningen.