Nätprioriteringsrelä - Autobox

Artnr: 61380 • Sköter automatiskt omkoppling mellan två strömkällor (exempelvis nätström och omformare). Därmed undviks risken med felkoppling, och att två källor levererar ström till samma kabel, vilket kan medföra fara eller skaderisk för utrustning och person • Ger ökad säkerhet genom att systemet får en avbrottsfri kraftfunktion • Systemet innebär att man inte behöver ha ett uttag för nätström och ett för omformaren, vilket underlättar fasta installationer • Reläet har prioritetsfunktion på ena ingången och omkopplingen har en fördröjning på ca 2 sekunder för att undvika eventuella restströmmar • Hög motståndskraft mot fukt och vibrationer gör att de används mycket i våra applikationer • Reläet och kontrollelektroniken är vattentätt inkapslat, IP54, och ger inget spänningsfall • Kompakt storlek, 200x125x125mm, gör den enkel att montera i små utrymmen • Maximal tillåten belastning är 250Vac 16A • Potentialfri extra växlande hjälpkontakt som kan användas för bl.a externa larmfunktioner
Nätprioriteringsrelä
© Awimex International AB - 2018

DEFA Nätprioriteringsrelä - Autoswitch

Artnr: 703697 • Sköter automatiskt omkoppling mellan två strömkällor (exempelvis nätström och omformare). • Ger ökad säkerhet genom att systemet får en avbrottsfri kraftfunktion • DEFA-anslutningar på inkommande- och utgående AC-spänning • Maximal tillåten belastning är 250Vac 16A • IP44